top of page

Реализираме проекти, които оставят следа

Еднофамилна къща с РЗП 600 кв.м. , намираща се в гр. Батак.

Инсталацията се състои от термопомпа въздух- вода , подово отопление и вентилаторни конвектори, а за енергийната независимост се грижи хибридна инсталация състояща се от покривна фотоволтаична електроцентрала, ветрогенератори с вертикален ротор  и последно поколение 41 кВч акумулаторен блок LFP.  

Малка вила без достъп до електропреносната мрежа, намираща се в гр. Раковски.

 Инсталацията се състои от 3кВ фотоволтаични панели, островен инвертор с вграден контролер и акумулатори за нощно ползване.

Сливова градина без достъп до електропреносната мрежа, намираща се в землището на с. Строево.

Инсталацията се състои от 10 кВ фотоволтаични панели, 46 кВч акумулаторен блок и слънчев колектор за топла вода.

Хотелски комплекс, намиращ се в с. Красново.

Инсталацията се състои от 50 кВ фотоволтаични панели и мрежов инвертор, за покриване на собствените нужди. Излишъка се отдава в електропреносната мрежа.

Вила с РЗП 777 кв.м, намираща се в гр. Мелиха, Малта.

Инсталациятасе състои от две части:

Климатична част- термо помпа зедмя- вода, вентилаторни конвектори и подово отопление.

Фотоволтаична част- електроцентрала за собствено ползване и отдаване на излишната електроенергия в мрежата.

Дом за възрастни хора, намиращ се в с. Иречеково.

Инсталацията се състои от геотермална помпа за отопление, охлаждане  производство на гореща вода.

Парник за целогодишно производство на свежи зеленчуци, намиращ се в гр. Крумовград.

Инсталацията се състои от геотермална помпа и подово отопление.

Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 кВ, монирана на покрив за отдаване на произведената енергия в електропреносната мрежа, намираща се в гр. Радиново.

Еднофамална къща с магазин, намираща се в с. Маноле.

Инсталацията се състои от 20 кВ фотоволтаични панели и мрежов инвертор, за покриване на собствените нужди. Излишъка се отдава в електропреносната мрежа.

Островна фотоволтаична инсталация за покриване на собствените нужди, намираща се в землището на гр. Съединение.

Инсталацията се състои от 2 кВ фотоволтаични панели, 5 кВ островен инвертор с вграден контролер и акумулаторен блок LFP с капацитет 5 кВч.

Преместваема къща,.

Инсталацията се състои от 2 кВ фотоволтаични панели, 5 кВ островен инвертор с вграден контролер и акумулаторен блок VRLA с капацитет 4,3 кВч. 

Еднофамална къща с магазин, намираща се в гр. Раднево.

Инсталацията се състои от 14, 4 кВ фотоволтаични панели, хибриден инвертор с пикова мощност 12 кВ и акумулаторен блок LFP с капацитет 10 кВч., за покриване на собствените нужди. 

Зелена зарядн станция, намираща се  в гр. София.

Инсталацията се състои 360 В панел, соларен контролер и акумулатор VRLA с капацитет 1,5 кВч.

Рибарник без достъп до електропреносната мрежа, намиращ се в гр. Раковски.

Инсталацията се състои от 3кВ фотоволтаични панели, островен инвертор с вграден контролер и акумулатори за нощно ползване.

Еднофамилна къща, намираща се в с. Руен.

Инсталацията се състои от 10 кВ фотоволтаични панели,   островен инвертор с вграден контролер и акумулаторен блок LFP с капацитет 10 кВч. за задоволяване на собствените нужди. 

Скалдова база, намираща се в гр. Пловдив.

Инсталацията се състои от 7,4 кВ фотоволтаични панели, 11 кВ островен инвертор с вграден контролер, акумулаторен блок LFP  с капицет 15 кВч. и ветрогенератор с вертикален ротор с мощност 500 В. Към системата е добавена и зарядна станция за електромобили с мощност 7 кВ.  Използва се за покриване на собствените нужди. 

Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 кВ, монирана на земя за отдаване на произведената енергия в електропреносната мрежа, намираща се в с. Царимир.

Еднофамална къща, намираща се в с. Мусина.

Инсталацията се състои от 5 кВ фотоволтаични панели и мрежов инвертор, за покриване на собствените нужди. Излишъка се отдава в електропреносната мрежа.

Търговско предтавителство, намираща се в гр. София.

Инсталацията се състои от  термопомпа въздух- вода за отопление и климатизация.

Вилно селище, намиращо се в с. Цигов чарк.

Всяка къща е с отделна фотоволтаична инсталация с пикова мощност 10 кВ и акумулаторен блок LFP  с капацитет 10 кВч.

Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 кВ, монирана на земя за отдаване на произведената енергия в електропреносната мрежа, намираща се в с. Априлци.

bottom of page